PROJEKT VYBUDOVÁNÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

POSLÁNÍ NCVT o.p.s.

„Posláním Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s je vytvářet prostor pro sportovní vyžití mládeže a dát prostor pro rozvoj jedince a to jak po duševní, tak tělesné stránce.“


Kontakty:

Monika Čulíková Málková, ředitelka, 412 871 160, kontakt@ncvt.cz
sídlo a kanceláře: třída T.G. Masaryka 1454, 413 01 Roudnice nad Labem